Biển Báo Cấm Là Gì? Các Biển Báo Cấm Phổ Biến Hiện Nay

Các biển báo giao thông rất quan trọng đối với người tham gia giao thông. Nếu người dân không hiểu rõ ý nghĩa của biển cấm, người lái xe rất dễ vi phạm pháp luật. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu biển báo cấm là gì cùng những thông tin liên quan.

Biển báo cấm là gì?

Theo quy định cụ thể tại khoản 15.1 Điều 15 Quy định QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: “15.1. Nhóm biển cấm là nhóm biển thể hiện những điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm. Biển cấm chủ yếu là hình tròn, viền đỏ, nền trắng, có hình vẽ hoặc số màu đen và chữ viết thể hiện lệnh cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Như vậy, căn cứ vào những quy định cụ thể nêu trên, chúng ta có thể hiểu biển cấm là loại biển dùng để báo hiệu những điều cấm đối với người tham gia giao thông và người tham gia giao thông sẽ không vi phạm những quy định này. Nếu người tham gia giao thông vi phạm những điều cấm này thì người tham gia giao thông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng ta cũng thấy biển cấm thực chất là một nhóm biển báo giao thông có tác dụng báo hiệu những điều mà người tham gia giao thông không được làm.

Trong giai đoạn hiện nay, việc cơ quan chức năng có thẩm quyền đặt biển cấm ở vị trí hợp lý góp phần quan trọng và có vai trò quan trọng trong việc nâng cao trật tự an toàn khi các đối tượng tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Biển báo cấm trong tiếng Anh là gì?

Biển báo cấm trong tiếng Anh là: Prohibition sign.

Các biển báo cấm phổ biến hiện nay

Nhóm biển cấm đường theo quy định hiện hành gồm 39 loại, được đánh số liên tiếp từ biển số 101 đến biển số 140. Hầu hết các biển cấm đường sẽ có viền đỏ trên nền trắng và sẽ có đặc điểm giống nhau. Thông số kỹ thuật thống nhất có đường kính biển hiệu 70 cm, đường viền màu đỏ 10 cm và đường màu đỏ 5 cm.

 • Biển 101: Đường cấm: Đường sẽ cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới và thô sơ lưu thông, trừ xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển 102: Cấm đi ngược chiều: Đường cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới và thô sơ đi vào theo hướng biển, trừ xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển 103a: Cấm ô tô: Đường có biển báo 103a cấm các loại xe cơ giới, kể cả xe mô tô ba bánh có thùng đi qua, trừ xe mô tô hai bánh, xe gắn máy và các loại xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật. .
 • Biển 103b: Cấm ô tô rẽ phải: Đường có biển 103b cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới, kể cả xe mô tô ba bánh cốp rẽ phải, trừ xe mô tô hai bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định của Luật .
 • Biển 103c: Cấm ô tô rẽ trái: Đường có biển 103c cấm các loại phương tiện cơ giới, kể cả xe mô tô ba bánh cốp rẽ trái, trừ xe mô tô hai bánh, xe gắn máy và các loại xe ưu tiên. theo quy định của Luật.
 • Biển 104: Cấm xe máy: Đường có biển 104 cấm tất cả các loại xe máy đi qua, trừ xe máy được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển 105: Cấm ô tô, xe máy: Đường có biển 105 cấm các loại xe cơ giới, mô tô đi qua trừ xe mô tô và xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển 106a: Cấm xe tải: Để biểu thị đường cấm các loại xe ô tô vận chuyển hàng hóa, trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển 106b: Cấm xe tải trên 2,5 tấn: Để biểu thị đường cấm các loại xe ô tô vận chuyển hàng hóa có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên, trừ xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 107: Cấm ô tô khách, xe tải: Biển cấm ô tô khách, xe tải có trọng lượng tối đa cho phép trên 3,5 tấn, kể cả máy kéo và xe mô tô công trình chuyên dùng, trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 108: Cấm ô tô kéo rơ moóc: Đường cấm các loại phương tiện cơ giới kéo rơ moóc, kể cả xe mô tô, máy kéo và ô tô khách kéo rơ moóc được phép đi qua, trừ sơ mi rơ moóc. Rơ moóc và xe ưu tiên (có rơ moóc) theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 109: Cấm máy kéo: Biển cấm các loại máy kéo đi qua, kể cả máy kéo bánh lốp và bánh xích.
 • Biển báo 110a: Cấm đi xe đạp: Báo hiệu đường mà xe đạp không được đi qua.
 • Biển 110b: Cấm xe đạp: Biển báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển báo này không cấm người điều khiển loại phương tiện này.
 • Biển 111a: Cấm xe máy: Báo hiệu đường cấm xe máy đi qua. Biển báo không có giá trị đối với xe đạp.
 • Biển báo 111b: Cấm xe mô tô ba bánh (xe kéo): Biển báo đường cấm các loại xe cơ giới ba bánh như xe ba bánh gắn máy, xích lô gắn máy, xe kéo tự động và một số loại phương tiện khác.
 • Biển 111c: Cấm xe mô tô ba bánh (xe kéo cơ giới): Biển cấm các loại xe ba bánh có động cơ như xe kéo, xe đạp gắn máy, xe kéo cơ giới,..
 • Biển báo 111d: Cấm xe ba bánh không có động cơ (cyclo): Biển báo đường cấm xe ba bánh không có động cơ như xe đạp, xe buggy, xe đạp…
 • Biển báo 112: Cấm người đi bộ: Để báo hiệu đường cấm đi bộ.
 • Biển báo 113: Cấm kéo, đẩy xe: Để báo hiệu đường cấm kéo, đẩy xe đi qua. Biển không cấm xe đẩy và xe chuyên dùng cho người khuyết tật đi lại.
 • Biển báo 114: Cấm xe do động vật kéo: Để biểu thị đường cấm các loại động vật chở hàng hóa, hành khách hoặc kéo xe hoặc cõng trên lưng.
 • Biển báo 115: Hạn chế trọng lượng xe: Để biểu thị đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên theo luật nhà nước, có trọng tải (kể cả xe và hàng hóa). hóa chất) vượt quá giá trị ghi trên dấu hiệu thoáng qua.
 • Biển báo 116: Giới hạn trọng lượng trên trục xe: Để biểu thị đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe được ưu tiên theo quy định của nhà nước, có tổng trọng lượng (kể cả xe và hàng hóa) phân bổ trên bất kỳ trục nào của xe vượt quá giá trị ghi trên được ghi lại là tấm đi qua.
 • Biển báo 117: Hạn chế chiều cao: Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên theo luật nhà nước có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá không vượt quá giá trị ghi trên biển.
 • Biển báo 118: Hạn chế chiều rộng: Cấm các loại xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả xe ưu tiên theo luật nhà nước, có chiều rộng (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá giá trị ghi trên, không được đi qua biển.
 • Biển báo 119: Hạn chế chiều dài ô tô: Để biểu thị đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên theo luật nhà nước, với toàn bộ chiều dài kể cả xe lớn hơn và hàng hóa có giá trị ghi trên biển báo vượt.
 • Biển báo 120: Hạn chế chiều dài xe ô tô kéo rơ moóc: Đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kéo rơ moóc, kể cả sơ mi rơ moóc và các loại xe được ưu tiên kéo rơ moóc theo quy định của nhà nước. được xác định, với toàn bộ chiều dài bao gồm xe, rơ moóc và hàng hóa lớn hơn giá trị ghi trên biển vượt.
 • Biển báo 121: Khoảng cách tối thiểu giữa hai xe: Để ra tín hiệu, các xe phải chạy cách nhau một khoảng cách tối thiểu. Con số trên biển báo cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có tác dụng cấm ô tô tránh nhau, kể cả xe được ưu tiên theo luật nhà nước quy định khoảng cách nhỏ hơn giá trị ghi trên biển.
 • Biển 122: Dừng: Biển có tác dụng buộc các loại xe cơ giới, xe thô sơ, kể cả xe được ưu tiên theo luật nhà nước phải dừng lại trước biển hoặc trước vạch qua đường và chỉ được phép đi khi họ thấy nó Tín hiệu (của người điều khiển giao thông hoặc đèn hoặc người cầm cờ) cho phép đi lại.
 • Biển báo 123a: Cấm rẽ trái: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên) tại các giao lộ. Biển báo thực tế cấm tất cả các loại phương tiện (có động cơ và không có động cơ) ngoại trừ các phương tiện được ưu tiên rẽ trái theo luật.
 • Biển báo 123b: Cấm rẽ phải: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên) tại các nút giao nhau. Biển thực tế cấm các phương tiện cơ giới và thô sơ, trừ các phương tiện được ưu tiên rẽ phải theo quy định.
 • Biển báo 124a: Cấm rẽ: Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ được phép rẽ, trừ xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 124b: Cấm quay đầu xe ô tô, xe ba bánh, trừ xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 125: Cấm vượt: cấm các loại xe cơ giới vượt, kể cả xe được ưu tiên theo quy định. Được phép vượt xe mô tô hai bánh và xe gắn máy.
 • Biển báo 126: Cấm xe tải vượt: Tất cả các loại xe tải có tải trọng tối đa cho phép (kể cả tải trọng xe và tải trọng) trên 3,5 tấn, kể cả các xe được ưu tiên hợp pháp đều cấm vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô hai bánh và xe gắn máy.
 • Biển báo 127: Tốc độ tối đa cho phép: Tất cả các loại xe cơ giới đều bị cấm chạy với tốc độ tối đa vượt quá giá trị ghi trên biển, trừ xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 128: Cấm bấm còi: Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.
 • Biển số 129: Kiểm tra: Để chỉ nơi đặt trạm kiểm tra, các phương tiện đi qua phải dừng lại để thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 130: Cấm dừng, đỗ xe: Để báo hiệu nơi cấm dừng, đỗ xe. Biển báo 130 có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới dừng, đỗ xe ở bên đường có biển báo, trừ xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 131a: Cấm đỗ xe
  Báo cáo nơi cấm đậu xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới đỗ xe ở bên đường có biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 131b: Cấm đỗ xe ngày lẻ: Để chỉ nơi cấm đỗ xe vào ngày lẻ trong tháng. Biển báo 131b có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới đỗ xe ở bên đường nơi có biển báo, trừ các xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 131c: Cấm đỗ xe vào ngày chẵn: Để chỉ nơi cấm đỗ xe vào các ngày chẵn trong tháng. Biển báo 131c có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới đỗ xe ở bên đường có biển, trừ các phương tiện được ưu tiên ưu tiên theo quy định của pháp luật.
 • Biển báo 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: Biển báo 132 cảnh báo xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả xe được ưu tiên hợp pháp đi theo hướng nhìn thấy biển nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều khi đi qua đường, cầu hẹp.
 • Biển báo 133: Cấm vượt: Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng các xe cơ giới phải tuân theo luật đường bộ quy định điều kiện vượt nhau.
 • Biển báo 134: Hết tốc độ tối đa: Biển báo hết đường giới hạn tốc độ tối đa. Từ biển báo này, các phương tiện được phép chạy với tốc độ tối đa quy định trong luật giao thông đường bộ.
 • Biển báo 135: Hết mọi điều cấm: Biển báo hiệu hết mọi biển cấm.
 • Biển 136: Cấm đi thẳng: Biển phía trước cấm các loại xe đi thẳng.
 • Biển báo 137: Cấm rẽ trái, cấm rẽ phải: Biển báo tại ngã tư phía trước cấm các loại phương tiện rẽ trái, rẽ phải.
 • Biển báo 138: Cấm đi thẳng rẽ trái: Tại ngã tư ghi rõ, ngã tư năm hướng phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.
 • Biển báo 139: Cấm đi thẳng rẽ phải: Tại ngã tư ghi rõ, ngã tư năm hướng phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.
 • Biển báo 140: Cấm xe nông nghiệp: Biển báo cấm các loại xe nông nghiệp đi qua.

Vậy là qua bài viết đã giúp bạn giải đáp biển báo cấm là gì? Hiệu lực của loại biển cấm nêu cụ thể ở trên có thể có hiệu lực trên tất cả các làn đường, hoặc loại biển cấm đó chỉ có hiệu lực trên một hoặc nhiều làn đường của một hướng đi. Ngoài ra để có thể ước tính được chi phí xe ô tô hàng tháng của bạn, hay theo dõi những kiến thức giao thông hữu ích hãy truy cập ngay ứng dụng Nuôi Xe nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *